nl fr
Verdenking van fraude

Indien u merkt dat er transacties met uw kaart gebeurd zijn die u niet zelf uitgevoerd hebt, moet u uw betaalkaart onmiddellijk door Card Stop laten blokkeren. Een nieuwe kaart wordt dan automatisch naar u of uw bankagentschap opgestuurd.


  • Ziet u op uw bankafschriften betalingen die u niet zelf gedaan hebt?
  • Vindt u op de uitgavenstaat van uw kredietkaart transacties terug die u niet zelf uitgevoerd hebt?

Een telefoontje naar Card Stop op het nummer 070 344 344 volstaat om uw kaart te laten blokkeren, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.