nl fr
Kredietkaarten

Kredietkaarten zijn betaalkaarten waarvoor de kaarthouder één keer per maand de afrekening krijgt. De meest voorkomende kredietkaarten in België zijn Visa en MasterCard.


Noodzakelijke informatie voor de blokkering van een Visa- of MasterCard-kaart

  • Naam van de uitgever en
  • Nummer van de zichtrekening waaraan de kaart verbonden is en
  • Het volledige kaartnummer of
  • Persoonlijke gegevens: naam - voornaam - geboortedatum - postcode

U bezit een Visa- of MasterCard-kaart uitgegeven door een in België gevestigde bank

Het kaartnummer of het rekeningnummer waaraan de kaart verbonden is volstaat meestal  om uw kaart onmiddellijk te blokkeren. Als u niet over deze informatie beschikt, kunnen wij een Visa- of MasterCard-kaart ook identificeren en blokkeren op basis van de naam van de uitgever (uw bank) en uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, uw voornaam, uw geboortedatum en uw postcode. Vanaf het moment dat uw Visa- of MasterCard-kaart geblokkeerd is, bevestigen onze medewerkers de automatische vervanging van uw kaart en informeren zij u over de bijkomende stappen die u moet ondernemen.

U bezit een Visa- of MasterCard-kaart uitgegeven door een buitenlandse bank

In dat geval kunnen wij de uitgever van uw kaart verwittigen door hen de gegevens door te geven waarover u beschikt. Toch moet u de uitgever van uw kaart (uw bank) verwittigen om door te geven dat uw kaart verdwenen is, de bevestiging van de blokkering te vragen en informatie te krijgen over de vervanging van uw kaart en andere stappen die ondernomen moeten worden.