nl fr
Isabel/e-business-kaart
Isabel-/e-business-kaart

Een beetje overal in Europa gebruiken banken de Isabel-oplossingen om elektronische bankdiensten aan hun professionele klanten aan te bieden. Deze Isabel- of e-business-kaarten kunnen door Card Stop geblokkeerd worden.


Noodzakelijke informatie voor de blokkering van een Isabel- of e-business-kaart

  • Naam van de uitgever (uw bank) en
  • Nummer van de zichtrekening waaraan de kaart verbonden is en
  • Het volledige kaartnummer en/of
  • Gegevens van het bedrijf - persoonlijke gegevens: naam, voornaam, geboortedatum, adres

Bezit u een Isabel- of e-businesskaart?

Onze diensten kunnen een Isabel- of e-businesskaart blokkeren op basis van het kaartnummer of het rekeningnummer waaraan de kaart verbonden is. Als u niet over deze informatie beschikt, kunnen wij de Isabel-kaart identificeren en blokkeren op basis van de naam van de uitgever (uw bank) samen met de professionele en persoonlijke gegevens van de kaarthouder zoals de naam en het adres van het bedrijf, uw naam, uw voornaam, uw adres en uw geboortedatum.

Vanaf het moment dat uw Isabel- of e-business-kaart geblokkeerd is, informeren onze medewerkers u over de bijkomende stappen die u moet ondernemen. Zij geven ook aan of uw kaart automatisch vervangen wordt of niet.

Als uw kaart niet geïdentificeerd en geblokkeerd kon worden, verwittigen wij de uitgever van uw kaart (uw bank). Toch raden wij u aan onze diensten zo snel mogelijk terug te bellen met bijkomende gegevens zodat wij uw kaart alsnog onmiddellijk kunnen blokkeren.