nl fr
Wat kunt u mij vertellen over dit geval van fraude?


Wat is de oorsprong van deze fraude? Om welke website of handelaar gaat het?

Er is op het ogenblik een onderzoek aan de gang, daarom mogen wij hierover jammer genoeg geen verdere details meedelen. In de meeste gevallen gaat het om de hacking van een database in het buitenland.
 

Waarom krijgen wij niet meer informatie?

Wij kunnen u geen verdere details geven omdat het lopende gerechtelijke onderzoek ons dit verbiedt.
 

Hoe is dit kunnen gebeuren?

Een dergelijk incident is dikwijls te wijten aan een fout in de informaticasystemen van een derde.
 

Kan ik iets doen om dit te vermijden? Het is al de tweede keer dat men mij vraagt mijn kaart te blokkeren.

Nee, u kunt er absoluut niets aan doen. Dit type fraude gebeurt buiten medeweten van de klant. Men kan geen enkele speciale voorzorg nemen.
 

Wat bedoelt u eigenlijk met "uw kaartgegevens werden gecompromitteerd", zoals u in uw brief schrijft?

Fraudeurs zijn op onwettige wijze in het bezit gekomen van de gegevens van uw kaart. Daarom is misbruik niet uitgesloten.
 

Ben ik als enige getroffen?

Nee, in functie van de grootte van de betrokken derde kan het aantal getroffen klanten variëren van enkele tientallen tot enkele duizenden.