nl fr
E-cheques kaarten (vb. elektronische maaltijdcheque)

De e-cheques kaarten worden op de markt gebracht door uitgevers van cheques. Ze geven toegang tot een gamma functies, voorzien door de uitgever en kunnen onderworpen zijn aan bepaalde aankooprestricties. Er zijn immers functies die alleen maar voor bepaalde categorieën aankopen toegelaten zijn, zoals bij voorbeeld de elektronische maaltijdcheque die uitsluitend mag gebruikt worden voor aankoop van voeding.


Noodzakelijke informatie voor de blokkering van een e-cheques kaart

  • het type kaart (bv. Sodexo Card®, Ticket Restaurant® kaart, Monizze® kaart) en
  • de naam van de uitgever en
  • de naam van de werkgever en
  • het complete nummer van de kaart of
  • uw persoonlijke gegevens: naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer, adres en postcode

U bezit een e-cheques kaart

Onze medewerkers kunnen bepaalde kaarten blokkeren aan de hand van de bovenvermeldde informatie. Als blijkt dat het onmogelijk is uw kaart te identificeren en te blokkeren, verwittigen wij de uitgever van uw kaart. Toch raden wij u aan onze diensten zo snel mogelijk terug te bellen met de bijkomende gegevens die ons toelaten uw kaart te blokkeren. Onze medewerkers informeren u over de bijkomende stappen die u moet ondernemen. Zij geven ook aan of uw kaart automatisch vervangen wordt of niet.

Soorten e-cheques kaarten en hun uitgever:

  • Sodexo Card® uitgegeven door Sodexo
  • Ticket Restaurant® -kaart uitgegeven door Edenred (de nieuwe naam van Accor Services)
  • Monizze® -electronische maaltijdcheque uitgegeven door Monizze