Waarom een betaalnummer voor de fax bij Card Stop?

 

Card Stop is de centrale dienst waarbij je betaalkaarten en andere betaalproducten zoals maaltijdcheques en mobiele betaalapplicaties kan laten blokkeren. De dienst is dag en nacht, 7 op 7 beschikbaar. Wij helpen je bij verlies of diefstal van je kaart of smartphone, of bij een vermoeden van fraude.

Overeenkomstig de wet van 31 juli 2017 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op12 september 2017), die een wijziging inhoudt van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en overeenkomstig het nieuwe artikel 116/1 van de wet van 13 juni 2005, is elke derde partij die gebruik maakt van een betaalnummer verplicht om de volgende gegevens te publiceren via het centraal register:

Dienstenleverancier: equensWorldline, Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel

BTW-nummer: BE0535900650

Omschrijving van de dienst: Het faxnummer van Card Stop is dag en nacht beschikbaar, 7 dagen op 7, en dit exclusief voor kaartuitgevers die een betaalmiddel wensen te blokkeren. Het mag dus niet gebruikt worden door kaarthouders.

Prijs van de dienstverlening: € 0,30 per minuut

Klachten:

  • Per briefwisseling: Card Stop Customer Services, equensWorldline, Haachtsesteenweg 1442, 1140 Brussel
    ________________________________ 
  • Of per e-mail: cardstop-atosworldline@equensworldline.com
    ________________________________
  • Of per telefoon: +32 2 205 85 85   ________________________________