Verdenking van fraude: wat gedaan?

  • Zie je op de bankafschriften betalingen die je niet zelf gedaan hebt?
  • Zie je op de uitgavenstaat van je kredietkaart betalingen terug die je niet zelf uitgevoerd hebt?

 

Een telefoontje naar Card Stop op het nummer +32 (0)70 344 344 volstaat om je kaart te blokkeren. Wij zijn 24 uur op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar.